Manifest

Mając na względzie:

  • stale obecne i systematycznie narastające zagrożenie dla pszczół i pszczelarstwa, związane z obecnością pasożytów i patogenów w ulach, w szczególności powodowane przez roztocze Varroa Destructor, w coraz większym stopniu uodparniających się na stosowane substancje chemiczne i wyniszczających rodziny pszczele i całe pasieki;
  • nadmierną ekspozycję pszczoły miodnej na substancje chemiczne zawarte w lekach przeznaczanych dla pszczół, a zwłaszcza pestycydów, akarycydów i fungicydów, które stosowane są, często w nieracjonalnie dużych dawkach, przez pszczelarzy komercyjnych i amatorów, a które wyniszczają ekosystemy ulowe, doprowadzają do osłabienia genetycznej odporności gatunku i powodują zanieczyszczenia produktów pszczelich;
  • nadmierne ograniczanie bioróżnorodności gatunku pszczoły miodnej, spowodowanej przez selekcję pszczół w kierunku coraz większej wydajności ekonomicznej;
  • stosowanie metod prowadzenia pasiek powodujące nadmierną eksploatację rodzin pszczelich;
  • zanieczyszczenie środowiska i degradację ekosystemu nadmierną eksploatacją terenów rolnych, powodujących zagrożenia dla pszczelarstwa i pszczoły miodnej,

My, Pszczelarze z terenu całej Polski, zauważając potrzebę powrotu do korzeni pszczelarstwa i konieczność propagowania zasad pszczelarstwa naturalnego, postanawiamy się zrzeszyć w Stowarzyszeniu, którego celem będzie odwrót od negatywnych tendencji nowoczesnego pszczelarstwa oraz powrót do zasad selekcji pszczoły miodnej sprzyjającej ewolucji gatunku w kierunku przystosowania do bieżących warunków środowiska, wypracowanie metod sprzyjających naturalnej tolerancji na zagrożenia obecne w pasiekach, a zwłaszcza na roztocze Varroa Destructor.