Najtrudniejsza rzecz w pszczelarstwie

Michael Bush
www.bushfarms.com/beeshardestthing.htm

“Któż potrafi sklarować zmąconą wodę? Ale jeśli pozostawić ją w bezruchu, stopniowo sama stanie się klarowna. Któż potrafi osiągnąć stan absolutnego spokoju? Ale z upływem czasu, stan spokoju stopniowo sam się pojawi.” – Laozi, Tao Te Ching

Zdecydowanie najtrudniej w pszczelarstwie jest „nie robić nic”. Oczywiście dotyczy to nie tylko w pszczelarstwa, ale każdego przedsięwzięcia. Myślę, że Grecy byli w błędzie, kiedy założyli że podstawowym błędem logicznym jest”post hoc ergo propter hoc” (grec. po tym, więc wskutek tego). Myślę, że jest to w logice błąd drugorzędny. Błędem, na który ludzie są najbardziej podatni, jest potrzeba aby “zrobić cokolwiek, nawet jeżeli to jest niewłaściwe.” Ten błąd w myśleniu od wielu tysiącleci utrzymywał interesy lekarzy. Z tego też powodu Hipokrates poczuł potrzebę stworzenia zasady “przede wszystkim nie szkodzić”. Istnieją rozliczne sytuacje życiowe, kiedy nie ma nic do zrobienia, a każde nasze działanie jedynie pogarsza sprawę.

“Istnieje kilka podstawowych zasad – przydatnych wskazówek . Jedna z nich mówi, że gdy trafiasz na pewien problem w pasiece i nie wiesz co zrobić, to nie rób nic. Problem rzadko pogarsza się gdy nic nie robisz, za to często staje się o wiele poważniejszy po nieudolnej interwencji.”— The How-To-Do-It book of Beekeeping, Richard Taylor

“Główną przyczyną problemów są rozwiązania”. – Prawo Sevareid’a, Eric Sevareid

Wiele z działań podejmowanych zgodnie z zasadą aby “zrobić cokolwiek, nawet jeśli to jest niewłaściwe” wynika z obawy przed stratą. Często strach przed stratą pcha nas ku pesymizmowi. A pesymizm jest niebezpiecznym sposobem myślenia, który hamuje nasz sukces na każdym kroku.

“Pesymizm nigdy nie wygrał żadnej bitwy.” – Dwight D. Eisenhower

“Żaden pesymista nie odkrył tajemnic gwiazd, nie popłynął do nieznanej ziemi, ani nie otworzył nowych drzwi dla ludzkiego ducha.” – Helen Keller

Najlepszym sposobem, aby przezwyciężyć lęk przed stratą, a więc i lęk przed zaniechaniem działania, jest zmiana nastawienia.

“Bądź jasny i czysty; jesteś oknem, przez które musisz zobaczyć świat.” – George Bernard Shaw

Michael Bush

www.bushfarms.com/beeshardestthing.htm